Zielony Budżet Obywatelski

Zielony Budżet Obywatelski to inspiracja, która przyszła do nas z Lubina. Mógłby stać się bankiem pomysłów zgłaszanych przez mieszkańców, a realizowanych przez jednostki miejskie w parkach, skwerach, zieleni przyulicznej! ZBO mógłby być kolejnym obok budżetu partycypacyjnego czy inicjatywy lokalnej narzędziem wpływu mieszkańców na swoje otoczenie. Dlatego ubiegamy się o jego wprowadzenie także w Warszawie!

zb