Zielone Torowiska. Przetarg ogłoszony!

Mamy dobre wiadomości! Rusza realizacja naszych projektów Zielone torowiska wybranych w ramach budżetu partycypacyjnego. Wczoraj ZTM ogłosił przetarg na ich wykonanie. Już nie możemy się doczekać kiedy rozpocznie się eksperymentalne zazielenianie torowisk wzdłuż 11 Listopada, Filtrowej i Nowowiejskiej. W każdej lokalizacji powstanie po pięć odcinków doświadczalnych z rozchodnikami i trawą układaną z rolki a także wysiewaną. Na różnych podłożach. Projekty mają posłużyć wypracowaniu technologii zazieleniania najpopularniejszych w Warszawie torowisk o podbudowie podsypkowej (tych z kamieniami wokół torów). Obecnie są zazielenianie tylko niektóre torowiska o podbudowie betonowej. Nowa technologia umożliwi zazielenianie wszystkich warszawskich torowisk :) #ZieloneTorowiska http://www.ztm.waw.pl/zamowieniapubliczne.php?c=92&i=986&l=139894743_2087471911285170_4205262183853981696_n

Przetarg nieograniczony

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz założenie i pielęgnacja na podstawie tej dokumentacji zieleni w istniejących torowiskach tramwajowych o konstrukcji podsypkowej (tzw. zielonej zabudowy torowiska) usytuowanych w Warszawie (PN 77/2018)
Data ogłoszenia: 22.08.2018
Termin składania ofert/wniosków: 30.08.2018 godzina: 11:00
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz założenie i pielęgnacja na podstawie tej dokumentacji zieleni w istniejących torowiskach tramwajowych o konstrukcji podsypkowej (tzw. zielonej zabudowy torowiska) usytuowanych w Warszawie na następujących odcinkach: a) wzdłuż ul. Filtrowej, Krzywickiego i Nowowiejskiej, licząc od ul. Szymona Zimorowicza (przy skrzyżowaniu z ul. Raszyńską) do zespołu przystankowego Nowowiejska (przed skrzyżowaniem z al. Niepodległości), o szacunkowej długości 1655 mtp i szacunkowej powierzchni 4720 m2; b) wzdłuż ul. 11 Listopada licząc od ul. Targowej do początku zespołu przystankowego Inżynierska, o szacunkowej długości 156 mtp i szacunkowej powierzchni 520 m2.

2.Przedmiot zamówienia wraz z terminami realizacji zamówienia zostały określone szczegółowo w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

3.Przedmiot zamówienia jest projektem obywatelskim i jest finansowany z budżetu partycypacyjnego na 2018 r. – w związku z tym, tj. z uwagi na otrzymane przez Zamawiającego środki z budżetu partycypacyjnego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu zamówienia, np. poprzez skrócenie długości i powierzchni odcinków torowisk, o których mowa powyżej.