Zielona Targowa – fotorelacja z pierwszego spotkania

Rusza realizacja naszego projektu Zielona Targowa, który został wybrany przez mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego jeszcze w roku 2016. Dobre wiadomości są takie, że wśród uczestników konsultacji społecznych kwestia daleko idącego zazieleniania zyskuje znaczne poparcie. Co więcej projektanci z pracowni  „Abies – Architektura Krajobrazu” wykazują się determinacją, aby maksymalnie dużo dobrej jakości zieleni i małej architektury na Targowej zmieścić. Gorsza informacja jest taka, że na same nasadzenia poczekamy jeszcze do przyszłego roku… Więcej informacji: http://warszawaobywatelska.org/?p=1838