Zielona Świętokrzyska – wyniki konsultacji

Znamy już wyniki konsultacji, a co za tym idzie ostateczny wygląd jaki zyskają ulica Świętokrzyska i Plac Powstańców Warszawy! Zarówno na Świętokrzyskiej jak i na pl. Powstańców Warszawy ma się pojawić dużo więcej zieleni. To głównie drzewa, ale też krzewy i trawy. Poniżej prezentujemy wizualizacje. Nasadzenia jeszcze w tym roku!
sw wariant 2 ucięcie 4 Ulica Świętokrzyska
W trakcie konsultacji zwracano uwagę na to, że zieleń przyuliczna może pełnić funkcje barier, które zapobiegną nieprawidłowemu parkowaniu wzdłuż drogi. Ważnym tematem okazał się wątek proporcji pomiędzy projektowaną zielenią, a terenami dla pieszych, rowerzystów oraz miejscami na ogródki gastronomiczne. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom uda się pogodzić te funkcje. Wzdłuż ulicy pojawi się ok. 200 nowych drzew.
sw wariant 2 ujęcie 3 Z LOGOsw wariant 2 ucięcie 6 sw wariant 2 ucięcie 5 sw wariant 2 ucięcie 4 sw wariant 2 ucięcie 1 sw wariant 2 ucięcie 2

Plac Powstańców Warszawy
Uczestnicy konsultacji społecznych przychylili się do pomysłu by oprócz łąki kwietnej na placu Powstańców Warszawy pojawiły się również drzewa. Tu największym poparciem cieszył się pomysł wydzielenia terenu placu drzewami posadzonymi po jego obwodzie. W trakcie warsztatów dyskutowano w jaki sposób pogodzić potrzebę wprowadzenia zieleni na teren placu z możliwościami jego użytkowania jako miejsca wydarzeń miejskich.
PP wariant 2 ujęcie 3 PP wariant 2 ujęcie 2 PP wariant 2 ujęcie 1
Projekt Zielona Świętokrzyska został zgłoszony do budżetu partycypacyjnego przez Grzegorza Walkiewicza w roku 2015 i wybrany do realizacji w wyniku poparcia 2207 mieszkańców. Projekt zakłada zastąpienie donic ustawionych po przebudowie ulicy, roślinnością posadzoną w gruncie. Na Świętokrzyskiej pojawią się do 190 drzew, krzewy oraz rabaty kwiatowe. Autor projektu założył, że o szczegółowym zagospodarowaniu ulicy zielenią zadecydują mieszkańcy w konsultacjach społecznych.

Relacje medialne
TVN Warszawa
Super Express
14231264_515619528636252_6921040963059570028_o