Zielona Puławska

Pamiętacie nasze projekty, które zgłosiliśmy do budżetu partycypacyjnego pod wspólną nazwą „Zielona Puławska”? Jeden z tych projektów dotyczący zazielenienia odcinka Puławskiej od Placu Unii Lubelskiej do ulicy Dolnej został wybrany w głosowaniu i będzie realizowany w tym roku. Co ważniejsze zainspirowaliśmy ratusz do zazielenienia całej Puławskiej! Publikujemy wizualizacje imponujących zmian proponowanych przez pracownię RS Architektura Krajobrazu. Trwają konsultacje społeczne w tej sprawie. Zachęcamy do udziału w tym procesie. Zależy nam na Waszej opinii!

zielona Puławska2

17342837_1271866372900770_3622815632492417091_n

Na odcinku od Placu Unii Lubelskiej do Dworca Południowego są planowane: zawężenie przekroju ulicy do 2 pasów ruchu, miejsca parkingowe zamiast istniejącego prawego pasa ruchu po obu stornach ulicy, rogi rowerowe o szerokości 2 m po obu stronach ulicy, chodnik o wiodącej szerokości nie mniejszej niż 2 m oraz sporadycznie 1,5 m na szczególnie wąskich odcinkach, zachowanie i uzupełnienie szpalerów drzew po obu stronach torowiska tramwajowego oraz wprowadzenie szpalerów drzew pomiędzy jezdnią (miejscami parkingowymi) a chodnikiem
(łącznie 4 szpalery), wprowadzenie zieleni niskiej po obu stronach torowiska tramwajowego oraz pomiędzy jezdnią (miejscami parkingowymi) a chodnikiem.
zppuławska główne założeniapuławska dąbrowskiego stan obecnypuławska dąbrowskiego wiz

Istotne zmiany są planowane na Dworcu Południowym. Przestrzeń do tej pory chaotyczna, zaniedbana, zyska nowe oblicze.
dworzec południowy referencje
dworzec południowydworzec południowy rzut

Na odcinku od Dworca Południowego do Dolinki Służewieckiej są planowane: pozostawienie 3 pasów ruchu, droga rowerowa o szerokości 2,5 m po obu stronach
ulicy, chodnik o wiodącej szerokości nie mniejszej niż 2 m oraz sporadycznie1,5 m na szczególnie wąskich odcinkach, wprowadzenie szpalerów drzew po obu stronach
ulicy, wzdłuż ciągów pieszych i rowerowych oraz torowiska tramwajowego i w pasie środkowym dzielącym jezdnie (łącznie 5 szpalerów), wprowadzenie zieleni niskiej po obu stronach ciągów pieszych oraz rowerowych.

ziel puławskaal lotników stan obecyal lotników stan projketowany

Na odcinku ursynowskim Puławskiej projektanci proponują: zawężenie pasów ruchu bez zmiany ich ilości, dwukierunkową drogę rowerową o szerokości 2,5 m po obu stronach ulicy, chodnik o wiodącej szerokości nie mniejszej niż 2 m oraz sporadycznie 1,5 m na szczególnie wąskich odcinkach, wprowadzenie szpalerów drzew po obu stronach ciągów pieszych i rowerowych, a także nowe szpalery w pasie dzielącym jezdnie (łącznie 5 szpalerów), wprowadzenie zieleni niskiej po obu stronach ciągów pieszych i rowerowych oraz w pasie dzielącym jezdnie, stworzenie miejsc odpoczynku wzdłuż projektowanej drogi dla rowerów, wprowadzenie zieleni w rowie melioracyjnym oraz stworzenie ogrodów deszczowych, wprowadzenie roślinności buforowej oraz izolacyjnej pomiędzy chodnikiem a sąsiadującą zabudową (zwłaszcza o charakterze mieszkaniowym), dobór gatunkowy roślin o właściwościach fitoremediacyjnych.puławska główne założenia odc ursynowski 2

Tak to będzie wyglądało przy Wyścigach.
wyscigi stan istniejacywyscigi stan projektowany

A tak w rejonie ulicy Klubowej.
klubowa stan obklubowa stan projektowany

Odcinek od Poleczki do granic miasta również zmieni się nie do poznania.
puławska ursynow referencje

Cieszy nas, że projektanci przewidzieli dwa postulowane przez nas rozwiązania – Zielone torowiska i Żywopłoty zamiast słupków.
zielone torowiska

Zachęcamy do udziału w konsultacjach. Jaki będzie ostateczny kształt zazielnienia? Do 30 kwietnia można zgłosić swoje uwagi pisząc na adres: konsultacje@zzw.waw.pl Kolejne spotkanie z projektantami odbędzie się pod koniec maja. Najświeższe informacje będziemy publikować na profilu „Zielona Puławska” na Facebooku

Szczegółowy zakres opracowania:

ul. Puławska od Placu Unii Lubelskiej do ul. Dworkowej

ul. Puławska od ul. Dworkowej do ul. Odyńca

ul. Puławska od ul. Odyńca do ul. Woronicza

ul. Puławska od ul. Woronicza do ul. Domaniewskiej

ul. Puławska od ul. Domaniewskiej do ul. Kmicica

ul. Puławska od ul. Kmicica do Dolinki Służewieckiej

ul. Puławska – Dolinka Służewiecka cz. 1.

ul. Puławska – Dolinka Służewiecka cz. 2.

ul. Puławska od Dolinki Służewieckiej do ul. Romera

ul. Puławska od ul. Romera do ul. Mysikrólika

ul. Puławska od ul. Mysikrólika do al. Legionów Piłsudskiego

ul. Puławska od al. Legionów Piłsudskiego do ul. Bogatki

ul. Puławska od ul. Bogatki do ul. Drzemlika

ul. Puławska od ul. Drzemlika do ul. Jagielskiej

ul. Puławska od ul. Jagielskiej do granic miasta