„TAK” Tramwajów Warszawskich dla Zielonej Targowej

Nadal zabiegamy o pozytywną weryfikację naszego projektu Zielona Targowa. Wiele jeszcze przed nami. Niemniej mamy też dobre wieści! Tramwaje Warszawskie pozytywnie zaopiniowały nasz projekt. Cieszy nas ta ewolucja postawy i odejście od stanowiska wyrażającego się w stwierdzeniu „brak zgody na jakiekolwiek zmiany”… Tramwaje Warszawskie dziękujemy! Teraz jeszcze potrzebujemy pozytywnego stanowiska Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym, Pełnomocnika m.st. Warszawy ds. Rewitalizacji Pragi i Zarządu Oczyszczania Miasta Warszawa. Wierzymy, że Targowa się w przyszłym roku zazieleni!

TW

Pismo Tramwajów Warszawskich