Plac Narutowicza Przyjazny Mieszkańcom

Mamy sukces w sprawie planu miejscowego rejonu Placu Narutowicza!
Wprawdzie nie udało się doprowadzić do uchwalenia mikroplanu dla tego terenu. Nasze starania doprowadziły jednak do faktycznego przystąpienia do prac nad całościowym planem miejscowym dla Placu Narutowicza. Wcześniej przez blisko dwa lata od stosownej uchwały rady miasta, procedura w tej sprawie nawet nie ruszyła…
W terminie do dnia 9 marca 2016 r. można składać wnioski do planu. Wymagają one formy pisemnej. Wnioski należy składać w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, parter – pokój nr 27 lub przesłać pocztą na podany wyżej adres (z zaznaczeniem: „Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Narutowicza”.
Stosowne formularze do zgłaszania wniosków można pobrać ze strony internetowej

Kolaże19

Więcej o naszych staraniach:

Rewitalizacja Placu

Plac Narutowicza ma wkrótce zmienić swoje oblicze. Może stać się przestrzenią przyjazną mieszkańcom, wizytówką Ochoty. Rada m.st. Warszawy przeznaczyła na jego rewitalizację kwotę 25 milionów złotych. Cały proces ma się zakończyć już w 2018 roku.
Sposób przyszłego zagospodarowania Placu wydaje się być w najważniejszych punktach uzgodniony. Odbyły się konsultacje społeczne, a następnie konkurs architektoniczny, w ramach którego wyróżniono koncepcję cieszącą się aprobatą znacznej części mieszkańców.

13a
Wizualizacja wyróżnionej koncepcji pracowni Dawos, najbardziej zgodnej z wynikami konsultacji społecznych.

Ryzyko chaotycznej zabudowy

Jest jednak poważny problem. Pojawiły się bowiem zakusy aby wprowadzić na Placu Narutowicza dodatkową zabudowę mieszkaniowo-usługową  – zwłaszcza między centralną częścią Placu a ulicą Akademicką. Takie rozwiązanie było lansowane przez wielu uczestników konkursu na koncepcję zagospodarowania Placu – także w wyróżnianych przez jury konkursowe opracowaniach. Również „Karta programowa” będąca punktem wyjścia do stworzenia ostatecznej wersji koncepcji zagospodarowania tego miejsca, dopuszcza możliwość zabudowy Placu. Te okoliczności w połączeniu z dotychczasową chaotyczną zabudową Placu (dom pogrzebowy i kawiarnia grzybek) budzą uzasadnione obawy mieszkańców.

Desktop27
Wizualizacje przedstawiające plany nowej zabudowy wzdłuż ulicy Akademickiej.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dla rejonu Placu Narutowicza do tej pory nie został ani opracowany, ani tym bardziej uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. A jak wiadomo tylko plan miejscowy chroni przestrzeń przed chaotyczną zabudową. Niestety uchwałę o przystąpieniu do sporządzania stosownego planu miejscowego rada miasta podjęła dopiero 20 marca 2014 roku. Nie ma szans, żeby plan miejscowy dla całego obszaru pomiędzy Al. Jerozolimskimi, Niemcewicza, Krzyckiego, Wawelską i Grzymały-Sokołowskiego uchwalić wcześniej niż w przeciągu 3-4 lat. Dlatego postulujemy wyłączenie z tego rejonu obszaru bezpośrednio otaczającego Plac Narutowicza i ekspresowe sporządzenie dla niego mikroplanu zagospodarowania przestrzennego, tak aby plan miejscowy dla tego terenu mógł zostać uchwalony zanim prace projektowe zostaną ukończone.
To jedyne rozwiązanie aby uchronić Plac przed chaotyczną zabudową i zapewnić, że efekt wydatkowania środków publicznych na rewitalizację Placu, będzie zgodny z oczekiwaniami mieszkańców.

mapa1
Czarna linia wyznacza granicę opracowywanego dotychczas planu, czerwona linia to zasięg postulowanego mikroplanu.

Desktop32
Zapytaliśmy o roszczenia zgłoszone w rejonie Placu Narutowicza, w trybie dostępu do informacji publicznej. Oto odpowiedź ratusza.

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza

Propozycję uchwalenia mikroplanu zagospodarowania przestrzennego przedstawiciele Stowarzyszenia Warszawa Obywatelska zgłosili na forum Komisji Polityki Przestrzennej Rady Dzielnicy Ochota, która odbyła się  25 sierpnia br. Niestety ta inicjatywa nie została podjęta przez obecnych na sali przedstawicieli ratusza.
Dlatego przygotowaliśmy stosowny projekt uchwały, który zamierzamy złożyć jako obywatelską inicjatywę uchwałodawczą. Aby tak się stało musimy zebrać 1500 podpisów mieszkańców Ochoty. Zapraszamy do współpracy.
Wspólnie uczyńmy z Placu Narutowicza Przestrzeń Przyjazna Mieszkańcom!

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i mapą oraz
Karta do zbierania podpisów – można ją wydrukować i po podpisaniu zostawić w jednaj
z wybranych placówek Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Zachęcamy także do śledzenia akcji na Facebooku!

KARTA 2

W ramach akcji będziemy udostępniać na zasadach bookcrossingu publikację Stowarzyszenia Odblokuj pt. PLAN MIEJSCOWY o co tu chodzi

Koncepcja techniczna przebudowy dostępna jest pod poniższym linkiem: https://pliki.um.warszawa.pl/index.php/s/SC9EKNv3ytBZDqg
12495173_978660588866337_2352732198684002392_n

Plan miejscowy dla Placu Narutowicza najwcześniej w 2019 roku!
Udało nam się uzyskać konkretną odpowiedź w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Narutowicza! Przypominamy, że Rada m.st. Warszawy uchwałę o przystąpieniu do jego sporządzania podjęła 20 marca 2014 roku. Jednakże do tej pory nie zostało opublikowane ogłoszenie Prezydenta m.st. Warszawy o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego, które rozpoczyna zbieranie wniosków do planu, a co z a tym idzie inicjuje faktyczne prace nad planem miejscowym. Zapytaliśmy o tę sprawę Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy pana Marka Mikosa. Otrzymaliśmy zapewnienie, że wspomniane ogłoszenie pojawi się w lutym tego roku. Co z tego wynika?
Plan będzie gotowy najwcześniej w roku 2019, czyli już po zakończeniu przebudowy Placu Narutowicza…
Kolaże19

Relacje medialne:
TVP Warszawa, 11.10.2015 r.
12096234_1037743376258034_896304525128260880_n
Polityka Warszawska, 11.10.2015 r.
Rado Dla Ciebie, 09.10.2015 r.
Informator Ochoty i Włoch, 14.10.2015 r.
Informator Stolicy, 15.10.2015 r.
TVP Warszawa, 30.10.2015 r.
tkw
Profil Stowarzyszenia Warszawa Obywatelska na Facebooku – nasza wymiana zdań na temat planu miejscowego z Wiceprezydentem m.st. Warszawy Jackiem Wojciechowiczem, 02.11.2015 r.