Parklet dla Warszawy

Przy ulicy Sawinkowa (do niedawna Dąbrowszczaków) znajduje się wyjątkowo szpetny teren. Chcąc odmienić oblicze tej i dziesiątek innych podobnych przestrzeni zgłosiliśmy do budżetu partycypacyjnego projekt „Rabata dla Warszawy przy Dąbrowszczaków”. Pomysł zyskał poparcie mieszkańców i w tym roku będzie realizowany. Zarząd Zieleni Warszawskiej właśnie ogłosił konkurs na modelowy parklet dla Warszawy.kolaz

Parklet czyli park kieszonkowy to połączenie małej architektury [ławki, stoły, kosze na śmieci] z zielenią. Zieleń ma w tym projekcie kluczowe znaczenie. „Projekt zakłada przeprowadzenie konkursu na modelową rabatę warszawską. Złożoną z bylin i atrakcyjną przez cały rok. Projekt ten powinien być dostosowany do trudnych warunków miejskich i na tyle uniwersalny, aby można go było zastosować w innych lokalizacjach. Projekt powinien stanowić alternatywę zarówno dla klepisk i wybetonowanych skwerów, jak również dla rabat, na których kilka razy w roku urządzane są dywany z sezonowych kwiatów.”

Kilka inspiracji…
IMG_20180428_040838Parklet-Bench_WMBstudio_Tooley-Street_London-Bridge_Team-London-Bridge_Transport-for-London_dezeen_1568_53fb0e3918c117673ba97b6341309bbef

Ta przestrzeń wcale nie musi tak wyglądać. I już wkrótce nie będzie!

Bardzo duże znaczenie ma dla nas fakt i wypracowane rozwiązania posłużą jako modelowe dla upiększania kolejnych zaniedbanych miejsc. Jak napisaliśmy w uzasadnieniu dla realizacji projektu: „Skwery warszawskie cieszą się bardzo zróżnicowaną troską swoich administratorów. Obok tych zlokalizowanych w centralnych punktach miasta, gdzie kilka razy w roku urządzane są dywany z sezonowych kwiatów, pozostają te mniej eksponowane, na zagospodarowanie których brakuje środków. Projekt służy wypracowaniu standardów rabaty, którą można by zastosować w wielu lokalizacjach miasta. Dzięki temu można będzie upiększać dotychczas zabetonowane lub pozbawione roślinności tereny w sposób trwały i przy zaangażowaniu stosunkowo niewielkich środków.”

„Konkurs na parklet przy Sawinkowa”