O nas

Stowarzyszenie „Warszawa Obywatelska” utworzyliśmy ponieważ
marzymy o Mieście Przyjaznym Mieszkańcom.

Działamy na rzecz zwiększenia udziału obywateli w podejmowaniu decyzji ważnych dla rozwoju naszego miasta. Wspieramy tworzenie wspólnot i społeczności lokalnych. Angażujemy się w procesy aktywizujące mieszkańców takie jak budżet partycypacyjny, czy inicjatywy lokalne. Dążymy do wzmocnienia roli konsultacji społecznych.

W naszych działaniach pożytkujemy potencjał i doświadczenia społeczników, samorządowców, aktywistów miejskich, ludzi kultury i spółdzielców.

Nie koncentrujemy się na krytyce innych podmiotów czy narzekaniu na władze miasta.
Naszym celem jest wypracowywanie pozytywnych propozycji i rozwiązań.

Statut Stowarzyszenia Warszawa Obywatelska
Deklaracja członkowska Stowarzyszenia Warszawa Obywatelska