Inicjatywy

Stowarzyszenie Warszawa Obywatelska skupia aktywistów miejskich, zajmujących się propagowaniem partycypacji społecznej. Bierze udział w debatach, konsultacjach, inicjatywach lokalnych. Projekty zgłoszone przez Stowarzyszenie do budżetu partycypacyjnego (jak np. Zielona Świętokrzyska czy Ochota na kajaki) zyskały duże poparcie wśród mieszkańców i już teraz tworzą przyjazną przestrzeń miejską. Obecnie chcemy rozpropagować wśród mieszkańców narzędzie bezpośredniego wpływania na rzeczywistość jakim jest obywatelska inicjatywa uchwałodawcza.