Dobre grzyby dla drzew Pola Mokotowskiego – spacer

Desktop6Zapraszamy na spacer po Polu Mokotowskim, na którym zgłębimy tajniki mikoryzy i wspomożemy drzewa. W naturalnych warunkach istnieją gatunki grzybów, które współpracują z drzewami. W warunkach miejskich można tej współpracy pomóc…

Temu właśnie ma służyć projekt Dobre grzyby – mikoryza dla drzew Stowarzyszenia Warszawa Obywatelska, który Grzegorz Walkiewicz złożył do budżetu partycypacyjnego. Dzięki poparciu mieszkańców w sobotę odbędziemy spacer, na którym pod okiem fachowca zaszczepimy mikoryzą przeszło sto drzew!

Spotykamy się w sobotę 27.10.2018 r. o godzinie 14.00 na Polu Mokotowskim przy ul. Żwirki i Wigury na wysokości Banacha.

Szczegóły projektu: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10319?user=Grzegorz+Walkiewicz

Więcej o samej mikoryzie:
Mikoryza to zjawisko, polegające na współżyciu korzeni lub nasion roślin naczyniowych z grzybami. Symbioza mikorytyczna umożliwia grzybom, będącym organizmami heterotroficznymi, zaopatrzenie w związki organiczne, wytwarzane przez rośliny w procesie fotosyntezy. W zamian rośliny zaopatrywane są przez strzępki grzyba w związki mineralne, głównie fosforowe i azotowe, chociaż potwierdzono również poprawę zaopatrzenia roślin w mikroelementy takie jak cynk i miedź. Grzyby mikorytyczne wytwarzają także hormony roślinne: auksyny, gibereliny i cytokininy, które po wniknięciu do organizmu rośliny regulują jego wzrost i rozwój. Inne substancje o charakterze antybiotyków wydzielane są przez grzyby do gleby zmniejszając prawdopodobieństwo zakażenia rośliny patogenami obecnymi w podłożu. Wydzielane związki nie chronią rośliny jedynie przed wirusami i nicieniami. Stwierdza się również wzrost odporności roślin mikorytycznych na warunki stresowe. Podwyższona odporność dotyczy skrajnych temperatur, obecności substancji toksycznych w środowisko oraz niekorzystnego pH.