65 tys. zł dla Parku Szczęśliwickiego KONSULTACJE!

konsultacje park sz

ODDAJ SWÓJ GŁOS! link do ankiety

Projekt Ochota na kajaki, który w zeszłym roku zgłosiliśmy do budżetu partycypacyjnego od początku budził emocje. Najpierw bardzo pozytywne. Kajaki jeszcze kilka lat temu obecne na Szczęśliwicach, były bardzo popularne wśród mieszkańców. To zaowocowało poparciem 794 mieszkańców i wyborem do realizacji projektu autorstwa Cezarego Domińczaka. Potem pojawiły się jednak wątpliwości…

Formułując tę inicjatywę nie mieliśmy wiedzy na temat zaaplikowanej substancji mającej poprawić stan ekosystemu glinianek. Nie wiedzieliśmy także o występowaniu na tym terenie rzadkich gatunków ptaków, w tym bączka. Niestety specjalistyczne uwagi w tej sprawie nie trafiły do nas w trakcie wielotygodniowej dyskusji nad zgłoszonymi projektami. Wówczas moglibyśmy projekt zmodyfikować lub go w całości wycofać. Tak się jednak nie stało. Dopiero długo po wyborze projektu mieliśmy okazję zapoznać się z opiniami specjalistów zawierającymi wiele argumentów przemawiających za wycofaniem się z realizacji projektu. Te opinie postawiły nas w bardzo niezręcznej sytuacji – zarówno członków naszego stowarzyszenia jako projektodawców, jak i Urząd Dzielnicy jako realizatora projektu. Z jednej strony należało uszanować wolę mieszkańców wyrażoną w głosowaniu, z drugiej zaś nie sposób było lekceważyć obiektywnych okoliczności uniemożliwiających wprowadzenie projektu w życie. Taka sytuacja wymagała od nas podjęcia bezprecedensowych działań.

Ostatecznie zdecydowaliśmy się wyrazić zgodę na nierealizowanie wybranego projektu. Postawiliśmy jednak warunek. Znaleźliśmy rozwiązanie pozwalające wyjść z tej niekomfortowej sytuacji w duchu dialogu obywatelskiego. Zaproponowaliśmy aby środki przeznaczone w budżecie na kajaki wykorzystać na ochronę środowiska oraz infrastrukturę rekreacyjną w Parku Szczęśliwickim. Na co konkretnie, chcemy skonsultować z mieszkańcami. Ustaliliśmy z Urzędem Dzielnicy, że wspólnie zaproponujemy kilka propozycji, oto one:

1. Dodatkowe sprzątanie Parku w weekendy, oraz wkłady i pokrywy do śmietników.
2. Nowe nasadzenia – krzewy w Parku Szcześliwickim.
3. Odpływ powierzchniowy z boiska przy Drawskiej.
4. Poprawa funkcjonowania pływalni – nowe nasadzenia i zwiększenie powierzchni użytkowej.
5. Drogi do biegania z podłoża strukturalnego wzdłuż traktów pieszych.
6. Pomost wędkarski dla osób z niepełnosprawnościami.
7. Remont alejek parkowych.

Mieszkańcy mogą zagłosować zarówno w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ochota, jak i na stronie internetowej:
ODDAJ SWÓJ GŁOS! link do ankiety

Materiał TVP3 Warszawa o naszej inicjatywie
IMG_20160416_081546

ustalanie konsultacjikonsultacje parkKolaże8