Zielony Budżet Obywatelski

Zielony Budżet Obywatelski to inspiracja, która przyszła do nas z Lubina. Mógłby stać się bankiem pomysłów zgłaszanych przez mieszkańców, a realizowanych przez jednostki miejskie w parkach, skwerach, zieleni przyulicznej! ZBO mógłby być kolejnym obok budżetu partycypacyjnego czy inicjatywy lokalnej narzędziem wpływu mieszkańców na swoje otoczenie. Dlatego ubiegamy się o jego wprowadzenie także w Warszawie!

zb

 

Zielone Dachy

Do niedawna zielone dachy kojarzyły nam się głównie z „kreatywnymi” inwestorami zakładającymi ogrody na dachach budynków by móc zabudować jak największą część terenu przy zachowaniu wymogów dotyczących powierzchni biologicznie czynnej. Wydawało nam się, że technologia jest zbyt kosztowana, aby móc marzyć o zielonym dachu na prywatnym domu czy instytucji publicznej.Postanowiliśmy jednak zweryfikować nasz pogląd…

Dobrą ku temu okazją okazał się warsztat zorganizowany w Nowym Teatrze przez Projekt Zielone Miasto i Zielony Paragraf. na którym razem stworzyliśmy zielony dach w systemie Zielony dach Optigrün international AG.

13924828_1109273025814135_8810378243571341842_nInfografika na temat zielonych dachów i zalet związanych z gospodarką wodną
Źródło: Opracowanie Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” na podstawie http://www.studiobinocular.com/2016/01/city-of-melbourne/

Czytaj dalej